ELPROCAD LT Basic 6.3

Broschyr (pdf)

Prislista (pdf)

 

 

Inledning
Om ELPROCAD LT Basic
Nyheter i ELPROCAD LT Basic 6
Rekommenderade systemkrav

Inledning

Med programmen ELPROCAD LT Basic eller ELPROCAD LT Pro erbjuder vi dig som elkonstruktör mycket prisvärda, lättanvända, kraftfulla och effektiva hjälpmedel för din elschemakonstruktion.

Om ELPROCAD LT Basic

ELPROCAD LT Basic innehåller fem huvuddelar:

 • Kretsschema

 • Huvudkretsschema

 • Montageritning

 • Yttre anslutningsschema

 • Enlinjeschema

Utöver detta finns möjlighet att anpassa programmet med egna ritningsblanketter och symboler.

ELPROCAD LT Basic är lösningen för dig som:

 • Ritar elschemor och behöver ett kraftfullt CAD-verktyg till ett rimligt pris

 • vill öka kvaliteten på din elschemadokumentation

 • vill införa en enhetlig symbolstandard på företaget.

Symboler
ELPROCAD LT Basic innehåller symboler både enligt den gamla postbetecknings-standarden IEC 617 och den nya IEC1082. Det finns dessutom gott om utrymme för egna symboler. Alla symboler kan väljas genom lättöverskådliga ikonmenyer i rullgardinsmenyerna eller via verktygsfält. Vid insättning av symboler får man automatiskt frågor om beteckningar och uttagsbeteckningar. Underliggande förbindningslinjer klipps upp automatiskt.

Enkelblad/Flerblad
Du väljer själv på vilket sätt du vill lagra dina ritningar. Med enkelbladsystemet läggs varje schemablad i en separat ritningsfil. Med flerbladssystemet utnyttjas AutoCAD LTs lagerstruktur så att flera schemablad kan ligga i samma ritningsfil. Flerbladssystemet innebär att ritningarna tar mindre hårddiskutrymme samt att det går snabbare att växla bland schemabladen.

Hjälp
Till ELPROCAD LT Basic medföljer en utförlig manual med övningsexempel. Manualen innehåller en komplett lista över samtliga symboler som medföljer programmet. Dessutom finns en hjälpfil lätt tillgängligt i programmet.

Ett system att växa i
Om du på sikt behöver ett kraftfullare program finns möjlighet att uppgradera till ELPROCAD LT Pro. Detta innehåller allt som finns i ELPROCAD LT Basic samt en mängd ytterligare funktioner, bland annat projekthantering, automatisk generering av apparatlistor, uppdatering av korsreferenser och bladhänvisningar.

Nyheter i ELPROCAD LT Basic 6

 • En ny Öppna-dialog har tillkommit. Den startar i projektmappen där man själv anger sina favoritmappar.

 • Lagrings- och uppbrytningsfunktioner av linjer.

 • Brytfunktioner på symboler i montagritning vid t.ex. insättning på DIN-skena.

 • Utökad konfiguration för bl.a. färger och texthöjder på beteckningar och uttagsbeteckningar samt texthöjd på plintnummer och signalbeteckningar.

 • Nya och utökade editeringsfunktioner av texter och attribut:
  - Ändra en del av attributtext, s.k. strängeditering
  - Uppdatera attribut enligt projektkonfiguration
  - Ändra utvalda attribut t ex beteckningar, kommentarer m fl.

 • Vid redigering och ifyllnad av attribut markeras det på ritningen så att man lätt ser vilket attribut man arbetar på.
 • Ny PLC-dialog med förhandsgranskning, så att du ser hur ditt I/O-kort kommer att se ut innan du sätter in det på ritningen. Utseendet kan du sedan spara om du behöver använda samma typ av kort igen. Möjlighet finns också till import och export av I/O-listor.
 • Utökad möjlighet att göra egna symboler och att lägga dessa i tillhörande verktygsfält. När du ska spara din symbol kan du ge den ett eget namn och även en bild för att lätt kunna hitta den samt ange brytdata för symbolen så att förbindningslinjer bryts upp vid insättning.

Rekommenderade systemkrav

ELPROCAD LT Basic 6.1 fungerar tillsammans med AutoCAD 2008 eller AutoCAD LT 2008 och har samma systemkrav som dessa plus ytterligare 100 MB hårddiskutrymme.